ZAWIADOMIENIE O LXIX SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

16.11.2023

 

ZAWIADOMIENIE

 

Informuję,  że  LXIX sesja  Rady Miejskiej w Skwierzynie  odbędzie się 23 listopada   2023 r.  o  godz. 13.00  w  sali narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie przy   ul. Rynek 1.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie  sesji  i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  sesji  LXVIII  z dnia 26.10.2023 r.
 4. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okresod 18.10.2023r. do 13.11.2023r.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Skwierzyna za rok szkolny 2022/2023.
 7. Informacje dotyczące podmiotów, w których wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Skwierzyna jest organem rejestrującym, w wysokości wyższej niż określona w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (druk nr 475).
 9. Projekt uchwały w sprawie oceny aktualności planu ogólnego i planów miejscowych obowiązujących na obszarze gminy Skwierzyna (druk nr 476).
 10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowych sprzedawanych ich użytkownikom wieczystym (druk nr 477).
 11. Projekt uchwały w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych (druk nr 478)
 12.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Skwierzyna (druk nr 479).
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Skwierzyna (druk nr 480).
 14. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (druk nr 481).
 15. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Skwierzyna na lata 2024-2031 (druk nr 482).
 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2023-2033 (druk nr 483).
 17. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok (druk nr 484).
 18. Protokół nr 5 Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej w dniach 13-14 listopada 2023 kontroli dotyczącej realizacji polityki finansowej Gminy Skwierzyna w roku 2023 wg stanu na dzień 31 października.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                               Rady Miejskiej w Skwierzynie

                                                                                                   (-) Zygmunt Kadłubiski

 

 

Terminy obrad  komisji:

 • Komisja Spraw Społecznych, - 20.11.2023 r. (poniedziałek),  godz. 13.00    
 • Komisja Budżetowa i Komisja Gospodarcza –  21.11.2023 r. (wtorek),  godz. 13.00  

 

Projekty uchwał dostępne TUTAJ