10 LAT PARTNERSTWA – EUROPEJSKIE SPOTKANIE PRZYJACIÓŁ

08.11.2023

Burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia wraz z delegacją: dyrektorem Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury- Maciejem Zawidzkim, Radnym Rady Miejskiej- Arkadiuszem Dudkiewiczem, zastępcą dyrektora Zespołu Edukacyjnego- Anną Dubiec, przedstawicielami Stowarzyszenia „Świniary – wieś między Wartą a Puszczą” – prezesem stowarzyszenia Maciejem Suchomskim, Małgorzatą Watral, Barbarą Konopską oraz Barbarą Szczepanik wzięli udział w spotkaniach partnerskich w gminie Fredersdorf – Vogelsdorf.

Uroczystość odbyła się 27.10.2023 r. w corocznych spotkaniach miast partnerskich uczestniczą władze i przedstawiciele Sleaford z Wielkiej Brytanii i Maeguette – Lez z Francji. Głównym punktem uroczystości była 10. Rocznica podpisania umowy partnerskiej przez władze Fredersdorf – Vogelsdorf i Skwierzyną.

Gminę Fredersdorf – Vogelsdorf reprezentowali:
-  zastępca burmistrza Pani Jacqueline Krienke,
- przewodniczący gminnych przedstawicieli gminy  Pan Volker Heiermann,
- przewodniczący komitetu partnerskiego Pan Christian Sell,
Miasto Sleaford:
- burmistrz Miasta Pan Anthony Brand,
- przewodniczący komitetu partnerskiego Pani Jan Mathieson,
Miasto Marquette – lez – Lille:
- burmistrz miasta Pan Dominique Legrand
- przewodniczący komitetu partnerskiego Pani Sylvie Tiroly.

Burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia wręczając tarczę rycerską z Herbem Skwierzyny Pani Jacqueline Krienke zastępcy burmistrza Fredersdorf – Vogelsdorf powiedział:
„Współpraca partnerska może dotyczyć różnych płaszczyzn takich jak kultura, sport, lokalny rozwój gospodarczy i wiele innych. Współpraca partnerska niesie za sobą wiele korzyści dla Europejczyków, wpływa na zwiększenie poczucia tożsamości europejskiej. Mieszkańcy miast partnerskich mają możliwość wymiany doświadczeń oraz poglądów na wiele tematów takich  jak edukacja, kultura czy gospodarka. Wspólne spotkanie ludzi reprezentujących różne kraje europejskie to szansa na znalezienie wspólnego rozwiązania napotkanych przez dane gminy czy miasta problemów.

W tym roku mija 10 lat od podpisania umowy partnerstwa pomiędzy naszymi gminami. Wielka polityka  w Warszawie, Paryżu, Berlinie i Brukseli zapewnia ramy dla wspólnej Europy, ale my musimy wypełnić  te ramy życiem w przeciwny razie wszystkie wspólne umowy byłyby bezwartościowe. Te ramy współpracy wypełniamy i będziemy wypełniać życiem, życiem naszych mieszkańców.

Bardzo dziękuję Panu Burmistrzowi, władzom miast partnerskich, stowarzyszeniom, mieszkańcom za życzliwość, gościnność i przyjaźń.”