LIKWIDACJA „KOPCIUCHÓW” W GMINIE SKWIERZYNA NABIERA TEMPA

08.11.2023

Likwidacja „kopciuchów” w Gminie Skwierzyna nabiera tempa – do celu wciąż daleko dlatego nie zwalniamy tempa.

W latach 2021 – 2023 dzięki Gminnej dotacji  do wymiany tzw. „kopciuchów”, zostało wymienionych 87 kotłów na paliwo stałe na łączną kwotę dofinansowania 302 723,99 zł. Skwierzynianie najchętniej zastępują stare kotły ogrzewaniem gazowym. Z takiej możliwości skorzystało 34 wnioskodawców. Na drugi miejscu mieszkańcy przechodzą na kotły opalane pelletem ( 27 sztuk ) oraz pompy ciepła ( 21 sztuk ). Niewielki procent wymiany stanowiło ogrzewanie elektryczne ( 5 sztuk ).

 Równorzędnie z możliwością pozyskania środków w ramach powyższej dotacji gminni konsultanci wspierają mieszkańców w zakresie udzielania informacji o zasadach programu „ Czyste Powietrze ” do którego przystąpiono na mocy porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w 2021 roku. W ramach programu istnieje możliwość pozyskania dodatkowych środków na wymianę nieefektywnego źródła ciepła na nowoczesne o najwyższych normach.

W ramach pracy punktu wnioski o dofinansowanie dotujące wymianę nieekologicznych źródeł ciepła bądź termomodernizację budynku złożyło 104 Beneficjentów. Dla mieszkańców gminy, konsultanci pozyskali dofinansowanie na łączną kwotę 888.816,05 zł.

Obecnie, w ramach wsparcia wymiany nieekologicznych źródeł ciepła w zabudowie wielorodzinnej zamierzamy przystąpić do programu  „ Ciepłe Mieszkanie ” , którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Skwierzyna.  W przypadku zainteresowania ze strony mieszkańców w I kwartale 2024 roku zostanie ogłoszony nabór wniosków.

We wrześniu br. w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” zostało odebranych i przekazanych do utylizacji  9,550 tony wyrobów azbestowych. Z dofinansowania skorzystało 9 mieszkańców gminy. Łączna kwota odbioru i utylizacji azbestu to 11.620,05 zł z czego 4.679,50 zł to dotacji z NFOŚiGW.