OGŁOSZENIE O PUBLICZNYM LOSOWANIU MIEJSC HANDLOWYCH PRZED CMENTARZEM KOMUNALNYM W SKWIERZYNIE W OKRESIE „WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH” W ROKU 2017

28.09.2017

W dniu 4 października 2017 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie o godz. 10.00 odbędzie się publiczne losowanie miejsc handlowych przed cmentarzem komunalnym w Skwierzynie w okresie „Wszystkich Świętych” w roku 2017.

W losowaniu będą brały udział wnioski złożone w terminie od 13 do 29 września 2017 r.

Liczba miejsc dostępnych przed cmentarzem komunalnym w Skwierzynie: 20

Zasady losowania:

1)      karta z nazwiskiem i imieniem wnioskodawcy w zaklejonej kopercie zostanie umieszczona w pierwszym pojemniku do losowania

2)      numer miejsca handlowego w zaklejonej kopercie zostanie umieszczony w drugim pojemniku do losowania

3)      osoba wskazana przez wnioskodawców dokona jednoczesnego losowania z dwóch pojemników.

Z przeprowadzonego losowania sporządzony zostanie protokół.