ZAWIADOMIENIE O LXVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

19.10.2023

ZAWIADOMIENIE

 

 

Informuję,  że  LXVIII sesja  Rady Miejskiej w Skwierzynie  odbędzie się 26 października   2023 r.  o  godz. 13.00  w  sali narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie przy   ul. Rynek 1.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie  sesji  i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  sesji  LXVII  z dnia 21.09.2023 r.
 4. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od 13.09.2023r. do 17.10.2023r.
 6. Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2022 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Skwierzynie za 2022 rok.
 8. Sprawozdanie Skwierzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Skwierzynie za 2022 rok.
 9. Sprawozdanie Zakładu Usług Komunalnych w Skwierzynie Sp. z o. o. w Skwierzynie za 2022 rok.
 10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028” (druk nr 470/23).
 11. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania (druk nr 471/23).
 12. Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Skwierzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2024 (druk nr 472/23).
 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie w sprawie udzielenia pomocy finansowej na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w 2023 oraz innej uchwały (druk nr 473/23).
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok (druk nr 474/23).
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

 

Terminy obrad  komisji:

 • Komisja Spraw Społecznych, - 23.10.2023 r. (poniedziałek),  godz. 13.00   
 • Komisja Budżetowa i Komisja Gospodarcza –  24.10.2023 r. (wtorek),  godz. 13.00  

 

 

 

 

                                                                                              

                                                                                                  Przewodniczący

                                                                                               Rady Miejskiej w Skwierzynie

                                                                                                   (-) Zygmunt Kadłubiski

 

Projekty dostępne TUTAJ