OGŁOSZENIE NR 12/2023 O PRZETARGU

15.11.2023

Informujemy, że ogłoszono przetargi na sprzedaż na własność nieruchomości stanowiących własność Gminy Skwierzyna.

Gmina Skwierzyna oferuje do sprzedaży:

*         położoną w obrębie 3 Skwierzyna niezabudowaną działkę gruntu Nr 301/1 o pow. 0,7884ha, przeznaczoną w części pod teren zabudowy usługowej oraz w części pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, (aby przejść do lokalizacji terenu kliknij tutaj),

*         położone w obrębie 2 Skwierzyna, w rejonie ul. Starodworskiej, niezabudowane działki gruntu Nr 393 o pow. 0,0667ha, Nr 418 o pow. 0,0650ha, Nr 421 o pow. 0,0811ha i Nr 430 o pow. 0,0659ha, przeznaczone pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (aby przejść do lokalizacji terenu kliknij tutaj).

Przetargi na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie przy ul. Rynek 1 w dniu 23 listopada 2023r. o godz. 10:00i prowadzone będą wg kolejności podanej w tabeli ogłoszenia Nr 12/2023 Burmistrza Skwierzyny  z dnia 17 października 2023r.

Wadium należy wnieść do dnia 17 listopada 2023r. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

-Ogłoszenie o przetargu

-Regulamin Przetargu

- Mapy terenu

Informacji w sprawie udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Skwierzynie pok. 10 i 11, tel. 95 7216533 i 95 7216536.