UWAGA ROLNICY! MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O OSZACOWANIE STRAT NA SKUTEK DESZCZY NAWALNYCH

26.09.2017

Burmistrz Skwierzyny w związku z wystąpieniem do Wojewody Lubuskiego  o powołanie komisji ds. oszacowania zakresu i wysokości strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez deszcz nawalny na terenie gminy Skwierzyna informuje, iż wnioski o oszacowanie zakresu i wysokości szkód, w gospodarstwach rolnych można składać w terminie do 29 września 2017 r. w Urzędzie Gminy w Skwierzynie , ul. Rynek 1.

Do wniosku o oszacowanie strat w gospodarstwie należy dołączyć kopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanego do ARiMR. Powierzchnia upraw we wniosku powinna być zgodna z pow. upraw w gospodarstwie, podaną we wniosku o dopłaty bezpośrednie.