GMINNA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

05.09.2023

4 września w Zespole Edukacyjnym w Skwierzynie miała miejsce Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2023/2024. połączona z podpisaniem umowy o współpracy między miastami partnerskimi Skwierzyna i Bernau bei Berlin.

W uroczystości uczestniczyli uczniowie, grono pedagogiczne, władze samorządowe, przedstawiciele gminnych placówek oświatowych, stowarzyszeń i innych gminnych instytucji, a także poczty sztandarowe.

Uroczystość odbyła się na boisku szkolnym po raz pierwszy przed oddaną do użytku poprzedniego dnia nową Halą Sportową „Kasztanówka”.

Na wstępie burmistrz Lesław Hołownia przywitał zaproszonych gości, w tym szczególności gości z Niemiec - burmistrza Bernau bei Berlin Andre Stahl wraz ze współpracownikami.

Podczas uroczystości nastąpiło również uroczyste podpisanie Umowy o Współpracy w Dziedzinie Młodzieży i Edukacji przez burmistrza Skwierzyny Lesława Hołownię oraz burmistrza Bernau bei Berlin Andre Stahl.

Jednym z punktów inauguracji roku szkolnego było także wręczenie stopni awansu zawodowego nauczycielom gminnych placówek oświatowych przez burmistrza Lesława Hołownię.

Awans na stopień nauczyciela mianowanego uzyskały:

Pani Agnieszka Gorobec- Górka, Zespół Edukacyjny w Skwierzynie,

Pani Patrycja Trychta- Zespół Edukacyjny w Skwierzynie,

Pani Monika Andrzejewska- Szkoła Podstawowa w Murzynowie,

Pani Kamila Pławsiuk- Szkoła Podstawowa w Murzynowie.

Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego  uzyskali następujący nauczyciele:

Pani Iwona Sadowska- Zespół Edukacyjny w Skwierzynie,

Pani Julita Maciejewska- Szkoła Podstawowej w Murzynowie.

Na zakończenie uroczystości Burmistrz udał się wraz z zaproszonymi gośćmi do nowo otwartej hali w celu odsłonięcia pamiątkowych tablic poświęconych naszej wybitnej sportsmence Renacie Śliwińskiej oraz Jej trenerowi Zbigniewowi Lewkowiczowi, który dokonał  odsłonięcia swojej tablicy. Renata Śliwińska nie była obecna z przyczyn zdrowotnych. Swoją tablicę odsłoni w poźniejszym terminie.