Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna

Projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna” złożony do Urzędu Marszałkowskiego otrzymał dofinansowanie w wysokości 3.964.246,56 zł.
Projektem objęci zostaną uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych.

Uczniowie podniosą swoje kompetencje zawodowe poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach, które wykraczają poza program nauczania. Ponadto zostaną skierowani do pracodawców i przedsiębiorców na praktyki i staże.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych podniosą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych oraz stażach zawodowych u przedsiębiorców.

Projekt przewiduje modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego rynku pracy, poprzez doposażenie bazy dydaktycznej szkoły.

Gmina Skwierzyna otrzyma dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Technik Hotelarz

 
Technik Logistyk / Technik Spedytor

 
Technik Mechanik

 
Technik pojazdów samochodowych

 

 

 

 

 

 

Harmonogram działań w projekcie - I kwartał 2017

Harmonogram działań w projekcie nr 2 - aktualizacja 01.03.2017r.

Harmonogram działań w projekcie nr 3 - aktualizacja 29.03.2017r.

Harmonogram działań w projekcie nr 4 - aktualizacja 20.04.2017r.

Harmonogram działań w projekcie nr 5 - aktualizacja 24.05.2017r.

Harmonogram działań w projekcie nr 6 - aktualizacja 26.06.2017r.

Harmonogram działań w projekcie nr 7 - aktualizacja 24.08.2017r.

Harmonogram działań w projekcie nr 8 - aktualizacja 25.09.2017r.

Harmonogram działań w projekcie nr 8 - aktualizacja 28.09.2017r.

Harmonogram działań w projekcie nr 9 - aktualizacja 02.10.2017r.

Harmonogram działań w projekcie nr 10 - aktualizacja 05.10.2017r.

Harmonogram działań w projekcie nr 11 - aktualizacja 30.10.2017r.

Harmonogram działań w projekcie nr 12 - aktualizacja 06.12.2017r.

Harmonogram działań w projekcie nr 13 - aktualizacja 11.12.2017r.

Harmonogram działań w projekcie - I kwartał 2018

Harmonogram działań w projekcie nr 15 - aktualizacja 26.02.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 15a - aktualizacja 28.02.2018r,

Harmonogram działań w projekcie nr 16 - aktualizacja 02.03.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 17 - aktualizacja 13.03.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 18 - aktualizacja 16.03.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 19 - aktualizacja 20.03.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 20 - aktualizacja 29.03.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 21 - aktualizacja 04.04.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 22 - aktualizacja 16.04.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 23 - aktualizacja 22.05.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 24 - aktualizacja 30.05.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 25 - aktualizacja 05.06.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 26 - aktualizacja 15.06.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 27 - aktualizacja 19.06.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 28 - aktualizacja 30.07.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 29 - aktualizacja 12.09.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 30 - aktualizacja 14.09.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 31 - aktualizacja 21.09.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 32 - aktualizacja 02.10.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 33 - aktualizacja 09.10.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 34 - aktualizacja 22.10.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 35 - aktualizacja 05.11.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 36 - aktualizacja 09.11.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 37 - aktualizacja 30.11.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 38 - aktualizacja 06.12.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 39 - aktualizacja 05.02.2019r.

Harmonogram działań w projekcie nr 40 - aktualizacja 03.04.2019r.

Harmonogram działań w projekcie nr 41 - aktualizacja 08.05.2019r.

Harmonogram działań w projekcie nr 42 - aktualizacja 24.06.2019r.

Harmonogram działań w projekcie nr 43 - aktualizacja 05.09.2019r.

Harmonogram działań w projekcie nr 44 - aktualizacja 02.10.2019r.

Harmonogram działań w projekcie nr 45 - aktualizacja 10.10.2019r.

Harmonogram działań w projekcie nr 46 - aktualizacja 14.10.2019r.

Harmonogram działań w projekcie nr 47 - aktualizacja 16.10.2019r.

Harmonogram działań w projekcie nr 48 - aktualizacja 18.10.2019r.

Harmonogram działań w projekcie nr 49 - aktualizacja 24.10.2019r.

Harmonogram działań w projekcie nr 50- aktualizacja 30.10.2019r.

Harmonogram działań w projekcie nr 51- aktualizacja 13.11.2019r.

Harmonogram działań w projekcie nr 52- aktualizacja 17.02.2020r.

Harmonogram działań w projekcie nr 53 - aktualizacja 26.02.2020r.

 

Regulamin projektu
Formularz zgłoszeniowy
Kwestionariusz osobowy
Oświadczenie o przetwarzaniu danych
Rezygnacja