OSP TRZEBISZEWO W KRAJOWYM SYSTEMIE RATOWNICZO-GAŚNICZYM

18.09.2017

W dniu 15 września 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie odbyło się podpisanie porozumienia w sprawie włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebiszewie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Porozumienie podpisali Burmistrz Skwierzyny – Lesław Hołownia, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu st. bryg. Marek Harkot oraz Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebiszewie druh Grzegorz Mrowicki.
Podstawowym celem funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne i medyczne