OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO FUNDACJI „WAŻNE”

26.05.2023

Burmistrz Skwierzyny informuje, że do Urzędu Miejskiego w Skwierzynie wpłynęła oferta Fundacji „Ważne”  na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz seniorów.

Nazwa zadania:

Organizacja III Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Dziennych Domów Seniora