OGŁOSZENIE NR 14/2017 O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

26.09.2017

Informujemy, że ogłoszono przetarg nr 14/2017 na sprzedaż na własność nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy Skwierzyna.

Gmina Skwierzyna oferuje do sprzedaży następujące nieruchomości:

  • niezabudowane działki nr 101/8 o pow. 648 m2, nr 101/9 o pow. 755 m2, 100/2 o pow. 843 m2, zbywane wraz z udziałem po 1/4 części w działce gruntu Nr 101/10, zlokalizowane w obrębie 2 Skwierzyna, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
  • niezabudowaną działkę nr 200/7 o pow. 628 m2, zlokalizowaną w obrębie 2 Skwierzyna, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
  • niezabudowaną działkę nr 13/28 o pow. 1.830 m2, zlokalizowaną w obrębie 1 Skwierzyna, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Przetarg na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie przy ul. Rynek 1 w dniu 18 października 2017r. o godz. 10:00.

Wadium należy wnieść do 12 października 2017 r. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

- Ogłoszenie o przetargu

- Regulamin Przetargu

- Mapy terenu

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Skwierzynie pok. 10, tel. 95 7216533 i 95 7216536.