OGŁOSZENIE NR 13/2017 O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

26.09.2017

Informujemy, że ogłoszono przetarg nr 13/2017 na sprzedaż na własność nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy Skwierzyna.

Gmina Skwierzyna oferuje do sprzedaży następujące nieruchomości:

 • niezabudowane działki zlokalizowane w obrębie 1 Skwierzyna, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:
  • nr 428/1 o pow. 1.746 m2,
  • nr 428/2 o pow. 1.850 m2,
  • nr 428/7 o pow. 1.988 m2,
  • nr 428/8 o pow. 1.866 m2,
  • nr 428/9 o pow. 1.562 m2,

zbywane wraz z udziałem po 1/10 części w działce gruntu Nr 428/6;

 • niezabudowane działki zlokalizowane w Murzynowie:
  • nr 498 o pow. 700 m2,
  • nr 499 o pow. 700 m2,
  • nr 509 o pow. 699 m2,
  • nr 510 o pow. 699 m2,
  • nr 526 o pow. 699 m2,
  • nr 527 o pow. 699 m2;
 • zabudowaną budynkiem po byłej, obecnie nieczynnej hydroforni o powierzchni użytkowej 77,91 m2 działkę gruntu Nr 212/8 o pow. 1.825 m2 wraz z niezabudowaną działkę gruntu Nr 216/2 o pow. 200 m2, tj. nieruchomość o łącznej pow. 2.025 m2.

Przetarg na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie przy ul. Rynek 1 w dniu 17 października 2017 r. o godz. 13:00.

Wadium należy wnieść do 12 października 2017 r. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

- Ogłoszenie o przetargu

- Regulamin Przetargu

- Mapy terenu

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Skwierzynie pok. 10, tel. 95 7216533 i 95 7216536.