OGŁOSZENIE NR 19/2017 O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

19.12.2017

Informujemy, że ogłoszono przetarg nr 19/2017 na sprzedaż na własność nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy Skwierzyna.

Gmina Skwierzyna oferuje do sprzedaży niezabudowane działki:

- nr 537/6 o pow. 11.901m2,

- nr 537/7 o pow. 12.564 m2,

- nr 537/8 o pow. 11.377 m2,

zlokalizowane w obrębie 3 Skwierzyna przy ul.Międzyrzeckiej, przeznaczone pod teren zabudowy usługowo-produkcyjnej, wchodzące w skład Regionalnego Parku Przemysłowego w Skwierzynie, który został włączony w obręb Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej [oferta inwestycyjna_strefa]

Przetarg na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie przy ul. Rynek 1 w dniu 24 stycznia 2018 r. o godz. 12:00.

Wadium należy wpłacić do 18 stycznia 2018 r. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

- Ogłoszenie o przetargu

- Regulamin Przetargu

- Mapa

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Skwierzynie pok. 10, tel. 95 7216533 i 95 7216536.