WNIOSKI DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2018 ROK

05.09.2017

Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia zaprasza do składania wniosków do projektu budżetu na rok 2018.

Uprawnionymi do składania wniosków są:
- jednostki organizacyjne
- radni
- przedstawiciele jednostek pomocniczych
- przedstawiciele instytucji kultury
- grupy mieszkańców
- reprezentanci organizacji społecznych działających na terenie gminy

Wnioski prosimy składać w Biurze Obsługi Klienta (pok. nr 4) Urzędu Miejskiego w Skwierzynie do dnia 30 września 2017 roku.

Podstawa prawna: uchwała nr XLI/336/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.