KRYTERIA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ORAZ KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK 2023/2024

31.01.2023

Burmistrz Skwierzyny informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skwierzyna w roku szkolnym 2023/2024, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnianych kryteriów oraz liczbie punktów możliwych do uzyskania za spełnienie poszczególnych kryteriów, a także o terminach postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych.

KRYTERIA REKRUTACJI:

1. Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określa: uchwała nr XXXIII/244/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 23 lutego 2017 r.  w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Skwierzyna, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów - treść tutaj

2. Kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych określa: uchwała nr XXXIII/245/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Skwierzyna, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów - treść tutaj

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO:

1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Skwierzyna na rok szkolny 2023/2024 dostępne są w załączniku nr 2 do zarządzenia Burmistrza Skwierzyny nr 0050.15.2022 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I w szkołach podstawowych, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024, dla których Gmina Skwierzyna jest organem prowadzącym.

2. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Skwierzyna na rok szkolny 2023/2024 dostępne są w załączniku nr 1 do zarządzenia Burmistrza Skwierzyny nr 0050.15.2022 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I w szkołach podstawowych, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024, dla których Gmina Skwierzyna jest organem prowadzącym.