OGŁOSZENIE NR 2/2023 O PRZETARGU

30.01.2023

Informujemy, że ogłoszono przetargi na sprzedaż na własność nieruchomości stanowiących własność Gminy Skwierzyna.

Gmina Skwierzyna oferuje do sprzedaży:

  • położone w obrębie 3 Skwierzyna niezabudowane działki gruntu Nr 227/3 o pow. 0,0210ha i Nr 227/4 o pow. 0,1277ha, tj. nieruchomość o łącznej pow. 0,1487ha, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
  • nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie 1 Gościnowo, Gmina Skwierzyna niezabudowaną działkę gruntu Nr 224/6 o pow. 0,4308ha,
  • nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie 5 Świniary, Gmina Skwierzyna, obejmującą działkę gruntu Nr 74/18 o pow. 0,1085ha, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
  • położoną w obrębie 3 Skwierzyna niezabudowaną działkę gruntu Nr 301/1 o pow. 0,7884ha, przeznaczoną w części pod teren zabudowy usługowej oraz w części pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.

Przetargi na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie przy ul. Rynek 1 w dniu 9 marca 2023r. o godz. 11:00i prowadzone będą wg kolejności podanej w tabeli ogłoszenia Nr 2/2023 Burmistrza Skwierzyny  z dnia 26 stycznia 2023r.

Wadium należy wnieść do dnia 3 marca 2023r. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

-Ogłoszenie o przetargu

-Regulamin Przetargu

- Mapy terenu

Informacji w sprawie udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Skwierzynie pok. 10, tel. 95 7216533 i 95 7216536.