ODWOŁANIE PRZETARGU OBJĘTEGO OGŁOSZENIEM NR 18/2022

18.01.2023

Burmistrz Skwierzyny informuje, że odwołuje ogłoszony na dzień 8 lutego 2023r. o godz. 1200 trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż - po ustanowieniu odrębnej własności - samodzielnego lokalu, którego Gmina Skwierzyna jest właścicielem, stanowiącego obecnie samodzielny lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 44,09m2, położony na parterze budynku mieszkalnego o numerze porządkowym 3, przy ul. Za Wartą w Skwierzynie, objęty ogłoszeniem Nr 18/2022 Burmistrza Skwierzyny z dnia 20 grudnia 2022r.

Do lokalu mieszkalnego przynależą pomieszczenia: piwnica o pow. użytk. 5,94m2 i pomieszczenie gospodarcze w budynku gospodarczym o pow. użytk. 41,18m2. W wyniku wyodrębnienia własności lokalu nabywcy lokalu przysługiwać będzie udział w nieruchomości wspólnej w wysokości 235/1000 części w prawie własności działki oznaczonej nr ewid. 67/1 o pow. 0,2763ha, obręb 1 Skwierzyna i w takim samym udziale w częściach wspólnych wyżej opisanego budynku jako prawo związane z własnością lokalu.

Odwołanie przetargu uzasadnione jest zaistnieniem nowych okoliczności, zawiązanych z ustaleniem prawidłowej numeracji porządkowej lokali w budynku.

 

 

Załącznik:

- Informacja o odwołaniu przetargu objętego ogłoszeniem Nr 18/2022 Burmistrza Skwierzyny z dnia 20 grudnia 2022r.