RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POJEZIERZE DOBIEGNIEWSKIE OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

17.01.2023

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

Termin składania wniosków: od 31 stycznia 2023 roku do 14 lutego  2023 roku.

Szczegółowy tekst ogłoszenia wraz ze wskaźnikami do zrealizowania oraz załącznikami znajduje się na stronie RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie":

http://www.pojezierzedobiegniewskie.org/item/551-ogloszenie-o-naborze-1-2023

 

Szczegółowe informacje w biurze Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” ul. Mickiewicza 7, Dobiegniew, tel. 505 206 991 lub 95 762 99 27 oraz na stronie http://www.pojezierzedobiegniewskie.org

Pobierz: ogłoszenie o naborze