HALA SPORTOWA W TRZEBISZEWIE OTWARTA

17.01.2023

13 tycznia br. przy Społecznej Szkole Podstawowej w Trzebiszewie nastąpiło oficjalne otwarcie hali sportowej. Jest to długo wyczekiwana inwestycja dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do tej placówki. Koszt budowy wyniósł prawie 1,1 mln złotych i pokryty został ze środków budżetu Gminy Skwierzyna. Należy dodać, że obecnie trwają prace projektowe i dokumentacyjne w zakresie postawienia przy hali kontenerowych szatni wraz z sanitariatami oraz budowy placu zabaw. Jak podkreślał w swoim przemówieniu Burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia, budowa tego typu obiektów  na terenie naszej gminy jest koniecznością ponieważ od wielu lat borykaliśmy się z brakiem dostępności naszych mieszkańców do obiektów sportowych. Stąd też podjęte decyzje o budowie pełnowymiarowej hali sportowej w Skwierzynie, hali sportowej w Trzebiszewie, siłowni plenerowych, czy boiska wielofunkcyjnego w Murzynowie, które powstanie pod koniec 2023 roku. Na przestrzeni tylko lat 2021 – 2023 Gmina Skwierzyna zainwestuje w obiekty i infrastrukturę sportową prawie 20 mln złotych.

Uroczystość była okazją do podziękowań i podkreślenia wspólnego działania zarówno Burmistrza Skwierzyny, Rady Miejskiej w Skwierzynie, pracowników Urzędu Miejskiego, Dyrektorów i Kierowników jednostek organizacyjnych gminy, Stowarzyszeń i mieszkańców w dążeniu do celu jakim jest poprawa jakości życia w naszej małej ojczyźnie.