BURMISTRZ SKWIERZYNY OGŁASZA KONKURS NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH UJĘTYCH W PROGRAMIE WSPÓŁPRACY GMINY SKWIERZYNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2023