CYFROWY SENIOR

11.01.2023

Dzienny Dom Senior Wigor z dofinansowaniem w ramach projektu "Cyfrowy Senior". W ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Cyfryzacji Gmina Skwierzyna otrzymała dotację celową w wysokości 20 000,00 zł. z przeznaczeniem na podniesienie kompetencji cyfrowych seniorów.
Zakupiono 20 tabletów, które doposażyły skwierzyński Dom Seniora.