NOWY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK OSP

02.01.2023

30 grudnia 2022 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie odbyło się uroczyste spotkanie z przedstawicielami jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, podczas którego Zastępca Burmistrza Skwierzyny Wojciech Kowalewski przekazał środki ochrony indywidualnej i wyposażenia strażakom z terenu Gminy Skwierzyna. Przekazany sprzęt i wyposażenie to 20 kompletów ubrań strażackich specjalnych 3 – częściowych oraz 2 szt. aparatów ochrony dróg oddechowych wraz z sygnalizatorami bezruchu. 

Wartość przekazanego sprzętu to ponad 95 tys. złotych, z tego 99% tej kwoty Gmina Skwierzyna pozyskała w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Podczas spotkania jednostki OSP reprezentowali:
druh Grzegorz Mrowicki – Prezes OSP Trzebiszewo,
druh Zbigniew Kamiński – Prezes OSP Świniary,
druhna Natalia Pacholak – Naczelnik OSP Trzebiszewo,
druh Marek Andruszków – Naczelnik OSP Skwierzyna,
druh Mateusz Baradziej – Naczelnik OSP Murzynowo,
druh Piotr Baradziej – Skarbnik OSP Murzynowo.