INWESTYCJE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

30.12.2022

Rok 2022 kończymy oddaniem do użytkowania kolejnych urządzeń sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.


GWIAZDA OCR
W parku Przemysła II powstała skwierzyńska gwiazda OCR. Jest to kompleksowy projekt sportowo – rekreacyjny, którego celem była budowa stacjonarnego parku sprawnościowego dla dzieci i młodzieży, w postaci klatki. Jest ona wielofunkcyjnym urządzeniem do nauki i doskonalenia techniki pokonywania przeszkód na biegach typu OCR. Konstrukcja jak i dostosowanie przeszkód jest tak dobrane, by można było na niej ćwiczyć technikę, wzmacniać mięśnie górnej obręczy, barków, ramion, siły chwytu jak i mięśni brzucha i pleców.
Łączna wartość zadania to 111.500,00 zł z czego ponad 70 tys. złotych Gmina Skwierzyna pozyskała w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


PUMPTRUCK
Na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie powstał pumptrack wraz z mini zestawem street workout. Inwestycja ma na celu poprawę stanu infrastruktury sportowej na terenie Gminy Skwierzyna. Jest ona jednocześnie odpowiedzią na potrzeby młodych mieszkańców gminy, którzy z dużym zainteresowaniem korzystają z utworzonego rok temu skateparku. Możliwość korzystania w niedużej odległości z pumptracka, zestawu street workout mini oraz skateparku przyczyniła się do powstania miejsca promującego aktywny i zdrowy tryb życia, a jednocześnie integrującegow szczególności dzieci i młodzież.
Łączna wartość projektu to 169 986,00 zł z czego prawie 85 tys. złotych Gmina Skwierzyna pozyskała w ramach Programu inwestycyjnego pn. „Lubuska Baza Sportowa” współfinansowanego ze środków Województwa Lubuskiego.
Rok 2023 to kolejne inwestycje dla dzieci i młodzieży.


NOWE PLACE ZABAW
Burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia podpisał umowę z Zarządem Województwa Lubuskiegoo dofinasowanie zadania pn. „Budowa dwóch placów zabaw zlokalizowanych w Parku Jagiełły orazw Parku Przemysła II w Skwierzynie”. Gmina Skwierzyna otrzymała dofinansowanie w wysokości 330 224,00 zł z przeznaczeniem na budowę dwóch nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej. Całkowita wartość inwestycji wyniesie 518 975,67zł.
W ramach inwestycji zaplanowano budowę placu zabaw w Parku Jagiełły poprzez ustawienie urządzenia wielofunkcyjnego, karuzeli słupowej, koła świetlnego, tablicy edukacyjnej oraz huśtawki tzw. kwartet z siedziskiem płaskim, koszykowym oraz bocianim gniazdem. W Parku Przemysła II zostanie usadowione urządzenie wielofunkcyjne o dużej różnorodności.
Ponadto w przyszłym roku planowana jest budowa placu zabaw w Trzebiszewie przy nowo wybudowanej hali sportowej. Wartość planowanej inwestycji to 100 tys. złotych i pokryty zostaniez budżetu Gminy Skwierzyna.