OGŁOSZENIE NR 18/2022 - PRZETARG

23.12.2022

Informujemy, że ogłoszono przetarg nr 18/2022 na sprzedaż - po ustanowieniu odrębnej własności- samodzielnego lokalu, którego Gmina Skwierzyna jest właścicielem, stanowiącego obecnie samodzielny lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 44,09m2, położony na parterze budynku mieszkalnego o numerze porządkowym 3, przy ul. Za Wartą w Skwierzynie, składający się z: dwóch pokoi, kuchni, łazienki, kotłowni oraz przedpokoju. Do lokalu mieszkalnego przynależą pomieszczenia: piwnica o pow. użytk. 5,94m2 i pomieszczenie gospodarcze w budynku gospodarczym o pow. użytk. 41,18m2. W wyniku wyodrębnienia własności lokalu nabywcy lokalu przysługiwać będzie udział w nieruchomości wspólnej w wysokości 235/1000 części w prawie własności działki oznaczonej nr ewid. 67/1 o pow. 0,2763ha, obręb 1 Skwierzyna i w takim samym udziale w częściach wspólnych wyżej opisanego budynku jako prawo związane z własnością lokalu.

Zgodnie z ogłoszeniem Nr 18/2022 Burmistrza Skwierzyny  z dnia 20 grudnia 2022r. przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie przy ul. Rynek 1 w dniu 8 lutego 2023r. o godz. 12:00.

Wadium należy wnieść do 2 lutego 2023r. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

-       Ogłoszenie o przetargu

-       Regulamin Przetargu

-       Mapa terenu

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Skwierzynie pok.10, tel. 95 7216533 i 95 7216536.