OGŁOSZENIE NR 17/2022 - PRZETARG

23.12.2022

Informujemy, że ogłoszono piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skwierzyna, położonej w obrębie 5 Świniary, Gmina Skwierzyna, oznaczonej nr ewid. 75/21 o pow. 0,2088ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym, wolnostojącym, wykonanym w technice tradycyjnej, w stanie niedokończonym surowym otwartym, o powierzchni użytkowej 1.125,35m2 (840,39m2 plus pomieszczenia gospodarcze w piwnicy 284,96m2).

Zgodnie z ogłoszeniem Nr 17/2022 Burmistrza Skwierzyny z dnia 20 grudnia 2022 r. przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie przy ul. Rynek 1 w dniu 8 lutego 2023r. o godz. 11:00.

Wadium należy wnieść do 2 lutego 2023r. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

-       Ogłoszenie o przetargu

-       Regulamin Przetargu

-       Mapa terenu

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Skwierzynie pok.10, tel. 95 7216533 i 95 7216536.