OGŁOSZENIE NR 16/2022 - PRZETARG

23.12.2022

Informujemy, że ogłoszono pierwszy przetarg na sprzedaż wyodrębnionego lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. użytkowej 19,99m2, stanowiącego własność Gminy Skwierzyna, położonego na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 19 przy ul. Rynek w Skwierzynie, obręb 3 Skwierzyna. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o powierzchni 8,53m2 oraz pomieszczenie pomocnicze WC, dostępne z wspólnej klatki schodowej. Z lokalem tym związany jest udział we współwłasności działki nr 13 o pow. 0,0379ha wynoszący 59/1000 części i taki sam udział we własności wszelkich części budynku i innych urządzeń, które nie służą do użytku właścicieli lokali.

Zgodnie z ogłoszeniem Nr 16/2022 Burmistrza Skwierzyny  z dnia 20 grudnia 2022r. przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie przy ul. Rynek 1 w dniu 8 lutego 2023r. o godz. 10:00.

Wadium należy wnieść do 2 lutego 2023r. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

-       Ogłoszenie o przetargu

-       Regulamin Przetargu

-       Mapa terenu

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Skwierzynie pok.10, tel. 95 7216533 i 95 7216536.