KOMUNIKAT GRUPY NOWY SZPITAL HOLDING S.A.

15.12.2022

 

KOMUNIKAT GRUPY NOWY SZPITAL HOLDING S.A.

 

Grupa Nowy Szpital Holding S.A. rozpoczęła proces pozyskania inwestora strategicznego poprzez sprzedaż kontrolnego pakietu akcji na rzecz Penta Hospitals International. Zawarcie umowy nastąpi po spełnieniu wymogów Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów. Ogłoszenie w tej sprawie ukazało się 17.11 br.  na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  

 

Grupa Nowy Szpital Holding S.A. od jakiegoś czasu szukała możliwości dalszego rozwoju działalności medycznej. Dołączenie szpitali Grupy Nowy Szpital Holding do Grupy Penta Hospitals International (PHI) zapewni szpitalom GNS stabilny rozwój usług medycznych, zwiększanie ilości i jakości leczenia stacjonarnego, ambulatoryjnego i diagnostyki oferowanej pacjentom.

 

Zmiana w strukturze właścicielskiej na poziomie Grupy Nowy Szpital Holding nie powoduje zmian w zasadach współpracy i obowiązujących umowach z partnerami powiatowymi i gminnymi. Podobnie, jak z pracownikami na poziomie szpitala oraz instytucjami współpracującymi lub funkcjonującymi w tzw. otoczeniu. 

 

Penta Hospitals International jest największą międzynarodową siecią szpitali i przychodni w Europie Środkowo-Wschodniej. Sieć obejmuje 34 szpitale, 31 przychodni oraz 26 placówek dla pacjentów przewlekle chorych zlokalizowanych w Czechach, Polsce i na Słowacji. Zatrudnienie PHI przekracza 13 tys. pracowników. 

 

Penta Hospitals ma doświadczenie w zarządzaniu szpitalami w Polsce. Częścią  Grupy PHI w Polsce jest spółka EMC Instytut Medyczny SA., która prowadzi działalność medyczną podobnie jak GNS – w oparciu o partnerstwo i współpracę z powiatami i władzami samorządowymi oraz świadczy usługi medyczne w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Po zawarciu umowy, PHI będzie zarządzał w Polsce 20 szpitalami, co pozwoli na zwiększenie dostępności i jakości leczenia oraz zapewni pacjentom lepszy dostęp do usług medycznych. 

 

Gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania w powyższej sprawie, prosimy o kontaktowanie się z zarządem szpitala lub zarządem Grupy Nowy Szpital Holding S.A.

 

Z wyrazami szacunku
Marta Pióro

Rzecznik prasowy
Grupy Nowy Szpital Holding S.A.