OGÓLNOPOLSKI RANKING „GMINA DOBRA DO ŻYCIA”

09.12.2022

Serwis samorządowy Polskiej Agencji Prasowej opublikował tegoroczny ogólnopolski ranking „Gmina dobra do życia”. Skwierzyna znalazła się 442 miejscu w Polsce (na prawie 2500 gmin)
i 21 w województwie lubuskim (na 82 gminy), tym samym znacznie poprawiając zeszłoroczną pozycję (z 843 miejsca w Polsce i 32 w województwie).

Na ranking składają się 63 wskaźniki, które bezpośrednio wpływają na jakość życia
w gminach. Wśród nich znalazły się m.in.:  poziom edukacji, dochody własne gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca, infrastrukturę kulturalna, poziom inwestycji, przeciętne wynagrodzenie czy walory estetyczne krajobrazu. Wszystkie razem tworzą syntetyczny Wskaźnik Jakości Życia, a jego wartość stała się podstawą lokaty w rankingu – im wyższa, tym wyższe miejsce.

Jak zaznacza Burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia poprawa wskaźnika jakości życia mieszkańców Gminy Skwierzyna cieszy, ale również mobilizuje do jeszcze bardziej wytężonej pracy. Tylko w tym roku inwestycje na terenie Gminy Skwierzyny to ponad 27 mln złotych między innymi
w infrastrukturę edukacyjną (budowa hali sportowej w Trzebiszewie i w Skwierzynie), infrastrukturę drogową (budowa dróg, wodociągów i kanalizacji w skwierzyńskiej strefie przemysłowej,  przebudowa ul. Międzyrzeckiej), infrastrukturę kulturalną (budowa Centrum Edukacji Historycznej), bazę sportowo – rekreacyjną (budowa gwiazdy OCR, pumptracka) itd.

W procedowanym obecnie Budżecie Gminy Skwierzyna na 2023 rok inwestycje to ponad 26 mln złotych między innymi na dokończenie budowy hali sportowej przy ul. Mickiewicza, budowę dróg
w centrum Skwierzyny (ul. Głowackiego i Partyzancka), budowę ul. Ceglana Góra, budowę stacji uzdatniania wody w Murzynowie wraz z siecią wodociągową do miejscowości Gościnowo, Warcin, Osetnica czy budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Murzynowie oraz budowę nowych placów zabaw itp.