ZAWIADOMIENIE

05.12.2022

ZAWIADOMIENIE  

Informuję,  że  zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr 41/336/10 w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej w dniach 5 – 9 grudnia 2022 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie, ul. Rynek 1, odbędą się posiedzenia komisji stałych, w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Skwierzyna na 2023 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2023 – 2032.

 W dniu 5 grudnia 2022 r. /godz. 14:00/  posiedzenie wspólne

 Komisji Budżetowej, Komisji Gospodarczej, Komisji Spraw Społecznych


 W dniu 6 grudnia 2022 r. /godz. 13:00/  posiedzenie

Komisji Spraw Społecznych


 W dniu 8 grudnia 2022 r. /godz. 14:00/  posiedzenie wspólne

Komisji Budżetowej, Komisji Gospodarczej


W dniu 9 grudnia 2022 r. /godz. 14:00/  posiedzenie

Komisji Budżetowej wraz z przewodniczącymi pozostałych komisji stałych

 

Przewodniczący

                                                                                                                                    Rady Miejskiej w Skwierzynie

                                                                                                                                             (-) Zygmunt Kadłubiski

 

 

Projekty uchwał dostępne TUTAJ