ROZPOCZĄŁ SIĘ KOLEJNY ETAP ROZBUDOWY STREFY GOSPODARCZEJ W SKWIERZYNIE

15.11.2022

Tym razem dozbrajamy kolejne tereny inwestycyjne na tzw. Górnej Strefie Gospodarczej przy ulicy Międzyrzeckiej w Skwierzynie. W obecnym czasie realizowane są roboty instalacyjne polegające na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej o średnicy 225mm i długości ok 500mb. Cieszy fakt, iż Wykonawcą robót jest Nasza rodzima Spółka komunalna, która w ostatnim czasie realizuje wszelkie zadania związane z gospodarką ściekową na terenie Gminy Skwierzyna.

Realizacja wyżej wymienionej inwestycji zabezpiecza w pełni tereny przeznaczone pod działalność produkcyjno  - usługową, które niebawem zostaną zabudowane przez właściciela gruntu.  

Zadanie realizowane jest dzięki pozyskanym dofinansowaniu z budżetu Państwa z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 300 tys zł,  natomiast łączny koszt inwestycji wynosi 216 011,06 zł brutto.