RUSZA NABÓR WNIOSKÓW O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH OGRZEWANYCH INNYM PALIWEM NIŻ WĘGIEL

21.09.2022

Kto otrzyma dodatek ?

Dodatek do drewna, peletu, oleju, gazu LPG  przysługuje osobie w gospodarstwie domowym. Przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą ( gospodarstwo jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące ( gospodarstwo wieloosobowe).

Kryteria przyznania dodatku:

 1. głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, lub piec kaflowy na paliwo stałe, kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, kocioł olejowy,
 2. wpis lub zgłoszenie do centralnej ewidencji emisyjności budynków,
 3. wykorzystywanym paliwem jest: pelet drzewny, drewno kawałkowe, inny rodzaj biomasy, gaz skroplony LPG, olej opałowy.

 Jaka jest wysokość dodatku, w jakim terminie otrzymam środki oraz do kiedy można złożyć wniosek ?

 • 3 000 zł - dopłata do peletu oraz innego rodzaj biomasy, w szczególności (brykietu drzewnego, słomy, ziarna zbóż),
 • 2 000 zł - dopłata do oleju opałowego,
 • 1 000 zł - dopłata do drewna kawałkowego,
 • 500 zł - dopłata do gazu LPG.

 Wnioski o wypłatę dodatku  składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022r.

 W jaki sposób i gdzie złożyć wniosek?

 Wnioski należy składać  w urzędzie gminy (miasta), w której mam swoje miejsce zamieszkania.

 Mieszkańcy Gminy Skwierzyna:

 W siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie ul. Rynek 1 , pok. 12 (parter) w godzinach od 7:00 do 18:00.

 1. na piśmie:
  w Biurze Obsługi Klienta pok. 4 (parter) – weryfikacja wniosku pok. 12 (parter)
 1. listownie: Urząd Miejski w Skwierzynie ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna
 2. elektronicznie z wykorzystaniem skrytki ESP na ePUAP: /gminaskw/skrytka

 Rozpatrzenie wniosku:

Informacja o przyznaniu dodatku zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej (e-mail), o ile został podany. Nie wysyła się w tej sprawie korespondencji papierowej oraz elektronicznej. Jeśli ktoś nie poda tego adresu wówczas informacja będzie dostępna w Urzędzie do odbioru. Nie ma jednak konieczności jej odbioru.

Co w przypadku negatywnego rozpatrywania wniosku:

Zostanie wydana decyzja administracyjna, która będzie przesłana listownie lub elektronicznie na adres podany we wniosku. Od takiej decyzji przysługuje odwołanie.

Wzór wniosku:

 1. do wypełnienia ręcznego

 

UWAGA!

Ponadto informujemy, iż wydłużony został termin na wypłatę dodatku węglowego z miesiąca do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.