OGŁOSZENIE NR 12/2022 O PRZETARGU

19.08.2022

Informujemy, że ogłoszono przetarg nr 12/2022 na sprzedaż - po ustanowieniu odrębnej własności- samodzielnego lokalu, którego Gmina Skwierzyna jest właścicielem, stanowiącego obecnie samodzielny lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 48,55m2, położony na parterze budynku mieszkalnego o numerze porządkowym 2 w Kijewicach, składający się z: dwóch pokoi, kuchni, WC, skrytki oraz przedpokoju. W wyniku wyodrębnienia własności lokalu nabywcy lokalu przysługiwać będzie udział w nieruchomości wspólnej w wysokości 151/1000 części w prawie własności działki oznaczonej nr ewid. 31/4 o pow. 1981m2, obręb 4 Murzynowo, Gmina Skwierzyna i w takim samym udziale w częściach wspólnych wyżej opisanego budynku jako prawo związane z własnością lokalu.

Zgodnie z ogłoszeniem Nr 12/2022 Burmistrza Skwierzyny z dnia 19 sierpnia 2022 r. przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie przy ul. Rynek 1 w dniu 29 września 2022r. o godz. 10:00.

Wadium należy wnieść do 23 września 2022r. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

-       Ogłoszenie o przetargu

-       Regulamin Przetargu

-       Mapa terenu

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Skwierzynie pok.10, tel. 95 7216533 i 95 7216536.