DEZYNFEKCJA POJEMNIKÓW

19.08.2022

W związku z przeprowadzaną na terenie miasta i gminy Skwierzyna dezynfekcją pojemników na odpady komunalne prosimy o pozostawienie opróżnionych koszy w miejscu ich wystawienia do czasu przyjazdu służb  porządkowych realizujących usługę .Dezynfekcja odbywa się w tym samym dniu co odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów wg. obowiązującego harmonogramu wywozu nieczystości. Planowany termin zakończenia prac -30.08.2022r.