ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

17.08.2022

Burmistrz Skwierzyny informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać zwrot części środków finansowych wydanych na olej napędowy zużyty do produkcji rolnej powinien w terminie od  dnia 1 sierpnia  2022 r. do dnia 31 sierpnia  2022 r. złożyć odpowiedni wniosek  wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. w  ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 rok.

Dokumenty można złożyć osobiście w Biurze Obsługi  Klienta w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na adres:

 Urząd Miejski w Skwierzynie

ul. Rynek 1 

64-440 Skwierzyna

 Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:

110,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz

 40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

Wzór wniosku dostępny jest pod poniższym linkiem :

https://bip.skwierzyna.pl/101/Podatek_akcyzowy/

 Dodatkowych informacji w sprawie wniosków udzielają pracownicy Referatu Komunalnego i Ochrony Środowiska pok. 29, tel. 957216535