239 KOMPUTERÓW DLA DZIECI Z GMINY SKWIERZYNA

05.08.2022

05 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Miejskim odbyło się uroczyste wręczenie komputerów dla dzieci, których bliscy pracowali w Państwowych Gospodarstwach Rolnych.

Gmina Skwierzyna wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości  597.500.00 zł., za które zakupiliśmy 239 komputery przenośne wraz z oprogramowaniem.

Pandemia COVID -19 pokazała wiele problemów, a jedynym z nich była nauka zdalna. Ujawniła ona deficyt sprzętu komputerowego czy utrudnienia w dostępie do internetu, co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Mam nadzieję, że sprzęt przekazany w ramach projektu wyeliminuje wyżej wymienione ograniczenia, a tym samym ułatwi dzieciom naukę i rozwijanie ich pasji. Dziękuję pracownikom Urzędu Miejskiego, którzy uczestniczyli w pozyskaniu środków finansowych na ww. projekt oraz odpowiadają za realizację tego zadania” – powiedział burmistrz Lesław Hołownia

Na koniec spotkania burmistrz życzył dzieciom i młodzieży „udanych wakacji, 1 godz. dziennie przy komputerze i 4 godz. na boisku sportowym”.