STRAŻACKIE SPOTKANIE

05.08.2022

4 sierpnia br. Burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia wraz z zastępcą burmistrza Wojciechem Kowalewskim spotkali się z Zastępcą Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. bryg. Maciejem Iwko, któremu towarzyszyli Komendant Powiatowy PSP w Międzyrzeczu mł. bryg. Marek Koperwas wraz z Zastępcą Komendanta Powiatowego PSP mł. bryg. Szymonem Winnickim. W spotkaniu wzięli również udział Prezesi i Naczelnicy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Skwierzyna. Podczas spotkania poruszane były sprawy związane  zapisami ustawy o OSP,  funkcjonowaniem OSP na terenie Gminy Skwierzyna, potrzebaami inwestycyjnymi w zakresie rozbudowy remiz w Murzynowie i Skwierzynie. Pan Komendant podkreślił wzorową współpracę na linii skwierzyński samorząd – jednostki OSP, co w konsekwencji przekłada się na zwiększone bezpieczeństwo mieszkańców Gminy.

Na zakończenie spotkania Komendant Powiatowy PSP w Międzyrzeczu mł. bryg. Marek Koperwas wręczył druhom – emerytom decyzje przyznające świadczenie ratownicze (tzw. dodatek do emerytury) dla:

dh. Michała Kowalewskiego z OSP Skwierzyna,
dh. Józefa Kolano z OSP Skwierzyna,
dh. Leszka Rogalskiego z OSP Skwierzyna,
dh. Mirosława Mucharzewskiego z OSP Murzynowo.