OGŁOSZENIE NR 11/2022 O PRZETARGU

29.07.2022

Informujemy, że ogłoszono przetargi na sprzedaż na własność nieruchomości stanowiących własność Gminy Skwierzyna.

Gmina Skwierzyna oferuje do sprzedaży:

*         położoną w obrębie 3 Skwierzyna niezabudowaną działkę gruntu Nr 301/1 o pow. 0,7884ha, przeznaczoną w części pod teren zabudowy usługowej oraz w części pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej

*         nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie 3Trzebiszewo, Gmina Skwierzyna, obejmującą działkę gruntu Nr 176/2 o pow. 0,15ha, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Przetargi na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie przy ul. Rynek 1 w dniu 7 września 2022r. o godz. 10:00i prowadzone będą wg kolejności podanej w tabeli ogłoszenia Nr 11/2022 Burmistrza Skwierzyny  z dnia 29 lipca 2022r.

Wadium należy wnieść do dnia 1 września 2022r. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

-Ogłoszenie o przetargu

-Regulamin Przetargu

- Mapy terenu

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Skwierzynie pok. 10, tel. 95 7216533 i 95 7216536.