BURMISTRZ SKWIERZYNY ZAPRASZA DO SKORZYSTANIA Z PUNKTU KONSULTACYJNO – INFORMACYJNEGO W SPRAWIE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”.

26.07.2022

Burmistrz Skwierzyny zaprasza do skorzystania z punktu konsultacyjno – informacyjnego w sprawie programu Czyste Powietrze, znajdującego się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie przy ul. Rynek 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-14:00,  pok. 29, tel. 95 7216535, 957216534.

Z dofinansowania „Czyste powietrze” mogą skorzystać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych (z wyodrębnioną księgą wieczystą).

Dofinansowanie dotyczy wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku, tj. wymianę okien i drzwi zewnętrznych, ocieplenie przegród budowlanych, wymianę instalacji c.o i/ lub c.w.u; wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, oraz montażu instalacji fotowoltaicznej.

Dotacja może wynosić do 30 000,00zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i do 37 000,00zł, 47 000,00zł (dotacja z prefinansowaniem) dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz 69 000,00zł i 79 000,00zł (dotacja z prefinansowaniem) dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Dodatkowo mieszkańcy Gminy Skwierzyna mogą otrzymać dofinansowanie w ramach gminnego programu wymiany źródła ciepła w wysokości 4 000,00 zł., które może stanowić uzupełnienie wkładu własnego programu „Czyste powietrze”. Wystarczy przyjść do Urzędu i skorzystać.


Zapraszamy !