RLGD „POJEZIERZE DOBIEGNIEWSKIE” OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

16.08.2017

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”  informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

Poniżej znajdują sie dokumenty do pobrania:

 - ogłoszenie o naborze,
 - formularz wniosku o udzielenie wsparcia,
 - formularz wniosku o płatność,
 - formularz umowy o udzielenie wsparcia.