UMOWA PODPISANA – W PRZYSZŁYM ROKU NOWE SALE DLA PRZEDSZKOLAKÓW

11.08.2017

Dnia 8 sierpnia 2017 roku Burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia podpisał umowę na wykonanie prac budowlano – montażowych w segmencie „D” budynku Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie przy ul. Mickiewicza 26, w którym utworzonych zostanie 6 grup przedszkola integracyjnego „Gromadka Misia Uszatka”. Wykonawcą robót jest Zakład Remontowo – Budowlany „KACZMAREK” sp. z o.o. z Międzyrzecza. Zgodnie z umową zakres prac obejmuje między innymi:

- remonty ścian i sufitów;
- wymianę stolarki drzwiowej;
- remonty sanitariatów;
- budowę szybu windowego wraz z jej montażem;
- wykonanie zabudowy p.poż. klatki schodowej;
- wymianę instalacji elektrycznej, ewakuacyjnej i oddymiającej, itd.    
Termin wykonania: 10 marca 2018 r.
Wartość zadania: 1.104.271,21 zł z czego 85% tej kwoty Gmina Skwierzyna pozyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja i doposażanie pomieszczeń Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie do pełnienia funkcji przedszkolnej” .
Kolejnym etapem realizacji projektu będzie zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania grup przedszkolnych tj. stolików, krzesełek, pomocy dydaktycznych, rzutników, tablic interaktywnych, wyposażenie szatni,  sali multimedialnej wraz z nagłośnieniem, mebli segmentowych, itp.
Szacowany koszt zakupu wyposażenia to ok. 250 tyś. zł.

Ponadto trwają obecnie prace nad dokumentacją projektową utworzenia drugiej grupy „Klubu Dziecięcego”. Gmina Skwierzyna na ten cel będzie aplikować o środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach konkursu „MALUCH plus”. Przewidywany termin ogłoszenia naboru przez MRPiPS to listopad/grudzień 2017.