POWOŁANIE DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓL TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W SKWIERZYNIE

10.06.2022

Burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia Zarządzeniem Nr 0050.89.2022 z dnia 27 maja 2022 roku powierzył Panu Grzegorzowi Mrowickiemu stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stanisława Lema w Skwierzynie na 5-letnią kadencję.

Jest to druga kadencja Pana Grzegorza Mrowickiego na stanowisku dyrektora szkoły, w której jest nauczycielem od 1 września 1997 roku.    

Gratulujemy oraz życzymy satysfakcji z pracy zawodowej i sukcesów w zarządzaniu placówką.