KONSULTACJE CEGLANA GÓRA

08.06.2022

7 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego odbyły się konsultacje z mieszkańcami dotyczące przebudowy ulicy Ceglana Góra w Skwierzynie. W spotkaniu wzięło udział ponad 50 osób. Burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia wraz z Zastępcą Burmistrza Wojciechem Kowalewskim oraz Kierownikiem Referatu Inwestycji Zbigniewem Moraczyńskim przedstawili założenia dot. budowy ww. drogi.

Planowana inwestycja ma obejmować budowę ciągu pieszo – jezdnego o szerokości 6m (4.5m nawierzchnia jezdni + utwardzone pobocza o szerokości 1.5m) z kostki betonowej wraz z oświetleniem typu LED na całej długości wynoszącej ok. 1 850m.

Gmina Skwierzyna na powyższe zadanie uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości ok. 4 800 000,00 zł.

Jeszcze w tym roku planowanie jest przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy z terminem realizacji inwestycji do 31.12.2023 r.