OBCHODY 70-LECIA POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO KOŁA NR 1 W SKWIERZYNIE

07.08.2017

Główne obchody Jubileuszu 70- lecia Polskiego Związku Wędkarskiego Koła nr 1 w Skwierzynie odbyły się 5 sierpnia 2017r. na stanicy nad Wartą.

Otwierając uroczystość Prezes PZW Koła nr 1 Antoni Kocot przywitał zebranych gości: Burmistrza Skwierzyny - Lesława Hołownię, Dyrektora OSiR - Jakuba Nawrota, Prezesów skwierzyńskich kół PZW- Leszka Hamulskiego, Tadeusza Męrzyka, Jerzego Szczepanika, Prezesa Honorowego Koła - Wiesława Hejduka, członków Koła nr 1 w Skwierzynie i ich rodziny oraz zaproszonych gości.

Antoni Kocot przypomniał historię Koła: W 1947 roku grupa zapaleńców wędkarstwa postanowiła założyć towarzystwo wędkarskie chcąc uzyskać pozwolenie na wędkowanie. Była to grupa założycielska w osobach: Brandys, Michalak, Szymański, Kurzawski, Siwik, Tykwer. Na jej wniosek utworzono skwierzyńskie Koło w poznańskim okręgu. Po nowym podziale administracyjnym kraju powstał Okręg PZW w Zielonej Górze, do którego należeliśmy. W 1975 roku podczas kolejnego podziału administracyjnego utworzono Okręg PZW w Gorzowie Wielkopolskim, do którego należymy do dnia dzisiejszego jako Koło nr 1 w Skwierzynie. W następnych latach powstały:
- Koło nr 2 przy Fabrykach Mebli
- Koło nr 3 przy Jednostce Wojskowej
- Koło nr 4 przy Ceramice Budowlane w Murzynowie (obecnie nie istnieje)
- Koło nr 5 przy Firmie Las
- Koło nr 6 przy Warsztatach Szkolnych (obecnie nie istnieje)
- Koło nr 7 przy POM (obecnie nie istnieje)

Prezes Koła nr 1 przypomniał również  Prezesów i zasłużonych członków organizacji: Bogdan Siwik, Roman Pośpieszny, Jan Komenda, Hejduk Wiesław, Antoni Kocot oraz zasłużonych działaczy: Andrzej Szymański, Alojzy RAniś, Stanisław Rymarczyk, Bernard Kurzawski.

Z okazji Jubileuszu 70- lecia PZW Koła nr 1 w Skwierzynie Burmistrz Skwierzyny odznaczył medalem „BENE MERITUS (DOBRZE ZASŁUŻONY) SKWIERZYNA- MIASTO KRÓLEWSKIE”:
- Polski Związek Wędkarski Koło nr 1 w Skwierzynie
- Zygmunta Kurzawskiego
- Wiesława Hejduka

Antoni Kocot
Prezes PZW Koło nr 1 w Skwierzynie