KOLEJNA INWESTYCJA! TYM RAZEM PRZEBUDOWA UL. BEMA W SKWIERZYNIE

03.08.2017

Długo wyczekiwany przez mieszkańców remont ul. Bema w Skwierzynie rusza już w poniedziałek. 3 sierpnia 2017 roku w Urzędzie Miejskim Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia podpisał z wykonawcą umowę na przebudowę ulicy.

Przebudowa ulicy Bema polegać będzie na wymianie konstrukcji nawierzchni jezdni z tłuczniowej na nawierzchnię z kostki ekologicznej, betonowej, koloru szarego.

Odcinek ulicy Bema biegnący równolegle do ulicy Paderewskiego wyposażony zostanie w jezdnię o szerokości 4,5m ograniczoną na całej długości opornikami betonowymi 12 x 25 x 100cm, zaś odcinek którego przebieg jest równoległy do ulicy Grunwaldzkiej wyposażony zostanie w jezdnię o szerokości 4,0m.

W ciągu obu odcinków zakłada się wykonanie zjazdów, które wyposażone będą w nawierzchnię z kostki betonowej koloru czerwonego.

Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Bema:

- warstwa ścieralna z kostki betonowej ekologicznej k. szary - gr. 8cm,

- podsypka z grysu 2/5 - gr.5cm,

- podbudowa zasadnicza lub pomocnicza z kruszywa łamanego - gr. 25cm, 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie,

- geowłóknina polipropylenowa o masie powierzchniowej 400g/m2.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „PACHOLAK” Ryszard Pacholak, ul. Reymonta 7, 66-300 Międzyrzecz.

Wartość inwestycji: 180.027,97 zł brutto.

Jednocześnie informujemy, że podczas prac mogą występować czasowe utrudnienia w ruchu drogowym, za które z góry przepraszamy.