WSPIERAJ SENIORA

27.05.2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie zaprasza chętnych Seniorów (t.j. osoby w wieku 65 lat i więcej) zamieszkujących na terenie Gminy Skwierzyna, którzy w związku z chorobami, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, do objęcia bezpłatnym wsparciem w ramach ,,opieki na odległość”.

Więcej informacji pod linkiem https://ops.skwierzyna.pl/.../korpus.../rekrutacja-2022