NOWE WNIOSKI DLA OSÓB ZAPEWNIAJĄCYCH ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE UCHODŹCOM - OBYWATELOM UKRAINY

26.05.2022

Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.