OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW ZESPOŁU "OBRZANIE"

18.05.2022

Burmistrz Skwierzyny informuje, że do Urzędu Miejskiego w Skwierzynie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Miłośników Zespołu „Obrzanie” na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Do pobrania: