OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO FUNDACJI „WAŻNE”

18.05.2022

Burmistrz Skwierzyny informuje, że do Urzędu Miejskiego w Skwierzynie wpłynęła oferta Fundacji „WAŻNE” na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Do pobrania: