PODPISANIE UMOWY NA DOSTAWĘ MEBLI DO SZKÓŁ

01.08.2017

1 sierpnia 2017 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie została podpisana umowa z firmą CEZAS z Gorzowa Wlkp. na dostawy mebli szkolnych w ramach realizacji projektu pn. Modernizacja infrastruktury i wyposażenie placówek edukacyjnych Gminy Skwierzyna”. Zgodnie z podpisaną umową do Skwierzyńskich szkół dostarczonych zostanie prawie 600 krzeseł, ponad 300 ławek szkolnych, 20 kpl. szkolnych mebli segmentowych, stojaki na mapy oraz rolety okienne do gabinetów objętych projektem (25 sal).

Koszt zakupu to ponad 225 tyś zł, a całkowita wartość projektu to prawie 2 miliony złotych, z czego ponad 1,5 miliona złotych stanowi dofinansowanie z Lubuskiego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

W ramach projektu oprócz dostawy mebli wykonane zostaną również prace remontowe w gabinetach lekcyjnych, które zostaną wyposażone w sprzęt komputerowy i multimedialny (133 laptopy, 22 tablice interaktywne z projektorami), pomoce dydaktyczne, zestawy laboratorium chemicznego, plansze dydaktyczne, tablice szkolne, aparat cyfrowy, globusy, zestawy do nauki chemii, fizyki, przyrody i informatyki.